Co dla dłużnika oznacza wezwanie na przesłuchanie w sprawie chwilówki?

Zaciągnięcie szybkiej pożyczki chwilówki czasami jest jedynym rozwiązaniem na trudną sytuację finansową. Należy jednak do tego rodzaju zobowiązań podchodzić w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Czasem jednak życie bywa naprawdę trudne, a spłacenie zobowiązania w terminie wydaje się być ponad możliwości. W takich przypadkach wierzyciel zaczyna więc podejmować różne starania o odzyskanie pieniędzy. Najczęściej działy windykacyjne wykonują telefony, wysyłam wiadomości tekstowe oraz próbują skontaktować się listownie. Jeśli wszystkie te próby kontaktu nie spełniają jednak swojego zadania, a zadłużenie wciąż pozostaje niespłacone mogą podjąć inne działania, które wydają się być znacznie poważniejsze. Dłużnik może pewnego dnia otrzymać wezwanie na policje w sprawie chwilówki na przesłuchanie.

Co zrobić?

Przede wszystkim należy bezwzględnie stawić się na komisariacie policji, aby wyjaśnić całą sytuację z własnej perspektywy. Brak spłacania zadłużenia w terminie nie jest bowiem przestępstwem, a zawiadomienie na policję najczęściej składane jest jako próba oszustwa. Policja musi więc sprawdzić czy umowa pożyczki została zawarta prawidłowo oraz czy dłużnik podał prawidłowe dane osobowe. Wierzyciele decydują się na taki krok przede wszystkim w celu pokazania dłużnikowi, jak bardzo zależy im na odzyskaniu pieniędzy. Policja ma więc przede wszystkim zmotywować do zapłacenia zobowiązań i zakończenia umowy pożyczki w sposób polubowny bez oddawania sprawy do sądu.